PHISHING ALERT: er circuleren frauduleuze berichten uit naam van itsme®. Lees meer

itsme® Identity Scheme

Het itsme® Scheme is een geheel van regels en technische normen voor het gebruik van een digitale identiteit. Alle nodige onderwerpen zijn voorzien om eindgebruikers een perfecte ervaring te bieden met betrekking tot zijn/haar privacy en veiligheidsregels.

Belgian Mobile ID heeft een open ecosysteem gecreëerd waarbij alle partijen die dat willen, kunnen intekenen op het itsme® Scheme.

De verschillende rollen als lid

Identity Registrar

om het veiligheidsproces te voorzien om itsme®-gebruikers te identificeren en actuele identiteitsinformatie aan te leveren

SIM Controller

om het bijkomend hardware veiligheidselement te voorzien dat gebruikt kan worden om de veiligheid verder te verhogen. Telecomoperatoren die ‘Full Mobile Network Operator’ zijn, kunnen als SIM Controller optreden.

Service Provider of Value Added Resellers

om itsme® Services aan te bieden op webtoepassingen, platformen, IoT of apps.

itsme® Scheme

De 4 diensten die itsme® aanbiedt

Identificatie

Nu kun je in een handomdraai een nieuwe account aanmaken of een KYC-proces toepassen dankzij de gedeelde gegevens van itsme®. Krijg toegang tot geverifieerde en actuele identiteitsgegevens (eID-gegevens, gsm-nummer, e-mailadres).

Authenticatie

Dankzij deze dienst kunnen eindgebruikers snel en gemakkelijk inloggen met itsme® op een website, app, IoT, netwerk enz. Eindgebruikers kunnen ook een account aanmaken zonder dat identiteitsgegevens gedeeld worden of een bestaand account linken met itsme®.

Bevestiging

Een sterke klantauthenticatie waardoor eindgebruikers bestellingen, acties, transacties of betalingen met itsme® kunnen goedkeuren.

Tekenen

De Gekwalificeerde Elektronische Handtekening (volgens de eIDAS-regelgeving) is het wettelijke equivalent van een geschreven handtekening.

itsme® Identity Scheme

Rulebook

Het itsme® Rulebook, het geheel van regels die de leden van het itsme® Scheme moeten naleven, werd opgesteld door Belgian Mobile ID en bepaalt

 • de regels en regelgeving die de relatie tussen Belgian Mobile ID en zijn leden, de relatie tussen de leden en hun rol in de itsme® Services definieert
 • het governancemodel over hoe het Scheme zelf veilig blijft, eenvoudig is om te gebruiken, in lijn is met de (nieuwe) regelgeving en evolueert met de marktverwachtingen
Specifieke documenten

Naast de Rulebook worden de relaties tussen Belgian Mobile ID en elk specifiek lid ook beheerd door de specifieke overeenkomst die het lid heeft gesloten

 • Identity Registrar
 • SIM Controller
 • Service Provider/Value Added Reseller

Meer informatie hieronder.

Algemeen beleid

Voor alle leden van het itsme® Ecosystem wordt het algemeen beheer zoals wordt toegepast door Belgian Mobile ID gespecificeerd in het Algemeen Beleid met

 • een overzicht van alle documenten over itsme® en het itsme® Scheme
 • de samenstelling van het reglement en hiërarchie van de documenten
 • de bindende kracht van het reglement en splitsbaarheid
 • de regels die van toepassing zijn voor leden, algemeen en specifiek per rol

Specifieke documenten die van toepassing zijn op Identity Registrar

Als je als Identity Registrar wilt bijdragen aan het itsme® Ecosystem en je al een betrouwbaar proces hebt om gebruikers te identificeren, neem dan contact op met onze Scheme Manager.

[email protected]  

Specifieke documenten die van toepassing zijn op SIM Controller

Als je als SIM Controller wilt bijdragen aan het itsme® Ecosystem en een telecomoperatoren bent die ‘Full Mobile Network Operator’ is, neem dan contact op met onze Scheme Manager.

Scheme Manager  

Specifieke documenten die van toepassing zijn op Service Providers / Value added reseller

Klanten kunnen de itsme® Services in verschillende situaties gebruiken:
 • rechtstreeks, door hun toepassingen (website, platform, IoT, app enz.) direct te integreren met itsme® via OpenID Connect
 • niet-rechtstreeks, door te integreren via ons netwerk van Resellers die hun toepassingen met itsme® kunnen integreren via OpenID Connect of met een Value Added Reseller die itsme® in hun platform(en) geïntegreerd heeft
De technische en functionele documentatie die nodig is om de itsme® Services te integreren kan hier geraadpleegd worden:

Om de itsme® Services te kunnen gebruiken moet de dienstverlener eerst een overeenkomst sluiten die o.a. de volgende specifieke informatie bevat:

 • Een algemene beschrijving van de itsme® Services die beschikbaar worden gemaakt:
Identificatie (delen van identiteitsgegevens)
Authenticatie
Bevestiging
Tekenen (gekwalificeerd)
 • Specifieke bepalingen over gegevensprivacy die de regels en verplichtingen van de partijen specificeren
 • Specifieke verplichtingen van Belgian Mobile ID en van de Service Providers
 • Beëindigingsrechten en toepasselijke beginselen

Voor meer informatie, contacteer ons hier.